FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Režisér


režisér

- tvorivý umelec syntetizujúci jednotlivé zložky a prvky dramtickej štruktúry do ideovo a štýlovo jednotného, celistvého diela (divadelného, filmového, televízneho, rozhlasového). Je veducou osobnosťou tímu umeleckých pracovníkov vo všetkých dramatických umeniach: v divadle (divadelný režisér) vo filme (filmový režisér), v televízii (televízny režisér), v rozhlase (rozhlasový režisér) ( L301;249).

----------
režisér>