FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rez zlatý


rez zlatý

- rozdelenie danej úsečky na dve časti tak, aby sa pomer menšej časti a väčšej časti úsečky rovnal pomeru väčšej časti a celej úsečky.

Zlatý rez je princíp, v ktorom sa prejavuje spôsob členenia, rozdelenia, proporcionalita tvaru, plochy, úsečky, ľudského tela.

V prírode sa zlatý rez viaže na princíp rastu.

------------
rez zlatý>