FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Revolúcia vedecká globálna iii (černík, v.)-e


revolúcia vedecká globálna III ( Černík, V.)-E

E1
Začala sa "v polovici 19. storočia Marxovou prestavbou spoločenbských vied a od prelomu 19. a 20. storočia pokračuje revolučnou prestavbou prírodných vied. Združuje v sebe vlastnosti kopernikovskej a darvinovskej revolúcie, prenikanie od zdania k čoraz hlbšej podstate s vývinovým hľadiskom. Ide ... o zmenu v spôsobe 'videnia' sveta, o zmenu v type racionality. Táto globálna vedecká revolúcia zabezpečila významný predstih vedy pred výrobou a postupne prerastala do vedecko-technickej revolúcie ..." ( L65;5)