FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Revolúcia (marxizmus)


revolúcia ( marxizmus)

- kvalitatívna premena spoločnosti, ku ktorej dochádza vtedy, keď výrobné sily dosiahnu bod, v ktorom ich začínajú sputnávať výrobné vzťahy, počom výrobné sily rozbíjajú tieto putá a spolu s nimi zvrhávajú všetky inštiotúcie. Podľa druhej marxistickej verzie je revolúcia produktom triedneho boja vnútri výrobných vzťahov, ktorý narastá tak dlho, až kým prenikne všetkými existujúcimi inštitúciami a prepukne otvorený konflikt, ktorý vedie k nahradeniu vládnucej triedy tými, ktorých ovládala. V revolúciách ide o porážku jednej triedy druhou. Pri prechode od feudalizmu k socializmu dochádza k dvom revolúciám: pri prvej buržoázia zvrháva aristokraciu (buržoázna revolúcia) a pri druhej je buržoázia zvrhnutá proletariátom (proletárska revolúcia) ( L111;125).