FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Retardácia mentálna


retardácia mentálna

- stav charakterizovaný celkovým znížením intelektovych schopností (pozri: intelekt), ktorý vzniká v priebehu života jedinca. Prejavuje sa zníženou schopnosťou orientovať sa v životnom prostredí, obmedzenými možnosťami vzdelania a zníženou sociálnou prispôsobivosťou ( L1039;114).