FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Republika rímska


republika rímska

- odbodie rímskych dejín od 4. stor. pr. n. l. - 1. stor. pr. n. l.: je to obdobie rýchleho územného, hospodárskeho a politického romachu rímskeho štátu.