FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Reprodukcia


reprodukcia

- proces ustavične sa opakujúceho nahradzovania produktov vytvorených v jeho predchádzajúcej fáze a potom spotrebovaných alebo opotrebovaných v osobnej alebo výrobnej spotrebe. Rozlišuje sa jednoduchá reprodukcia, rozšírená reprodukcia a zúžená reprodukcia. Existenciu a vývoj ľudskej spoločnosti charakterizuje spoločenský reprodukčný proces ( L421;562).