FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Reológia


reológia

- odvetvie fyziky, ktoré sa zaoberá deformáciou a tokovými vlastnosťami tuhých i kvapalných materiálov ( L1280;15).