FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Remitent


remitent (lat.)

- v peňažníctve: prvý majiteľ zmenky, ktorú vystavil zmenkový dlžník na vyrovnanie svojej dlžoby.