FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Relígia


relígia

- 1. náboženstvo; viera v božskú alebo nadľudskú silu alebo sily, ktoré sa posluchajú alebo uctievajú ako tvorca (tvorcovia) alebo vládca (vládcovia) univerza; vyjadrenie takejto viery v konaní a rituáloch.

2. osobitný systém viery, uctievania, správania sa atď. zahrnujúci často etický kód a istú filozofiu; akákoľvek sústava vier, praktík, etických hodnôt atď. pripomínajúca takýto systém (humanizmus ako relígia).

3. rád, stav alebo spôsob života v mnížskom ráde alebo komunite.

4. objekt uctievania alebo usilovania sa ( L133;1200).