FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Relativizmus historický


relativizmus historický

- je prejav historizmu vo filozofii. Historický relativizmus spočíva vo výklade významových útvarov, napr. filozofických systémov, svetonázorov, náboženských učení a pod., ako výraz určitých duchovných postojov, pričom tieto útvary neobsahujú absolútne pravdy (cf. L364;153).