FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Relativita (človek každodenný)


relativita ( človek každodenný)

- "Pre väčšinu ľudí, ktorým bola newtonovská fyzika so svojimi priamkami a pravými uhlami dokonala zrozumiteľná, sa relativita stala len neurčitým zdrojom znepokojenia. Chápali ju tak, že absolútny čas a absolútna dľžka už ((9-10)) neplatia, že pohyb je krivočiarý. V kozmickom dianí odrazu prestala existovať istota. 'oba sa vymkla z kĺbov,' poznamenal kedysi smutne Hamlet. Teraz to bolo tak ,ako keby sa zemská os vymkla z ložisiek a Zem sa potácala vesmírom bez uznávaných meradiel a pravidiel. Začiatkom dvadsiatych rokov sa po prvý raz medzi obyčajnými ľuďmi objavoval názor, že niet nijakých absolútnych hodnôt. A že to platí nielen o čase a priestore, ale aj o dobre a zle a vedení a vôbec o všetkých hodnotách. Relativita sa začala omylom - a možno osudovo - zamieňať za relativizmus.
Toto nepochopenie verejnosti neskľučovalo nikoho viac než samotného Einsteina." ( L260;9-10)