FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Relativita


relativita

- 1. vzájomný vzťah dvoch alebo viacerých javov alebo vecí; pomernosť, vzťažnosť;
2. závislosť, podmienenosť.

-------------
relativita>