FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Relácia (teória relácií)


relácia ( teória relácií)

- trieda usporiadaných n-tíc indivíduí. Dvojčlenná relácia je napríklad trieda usporiadaných dvojíc indivíduí. To, že x je vo vzťahu R k y, sa symbolicky zapisuje ako xRy alebo R(x,y) ( L65;188).