FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Reichenbach, h.


Reichenbach, Hans (26. 9. 1891 Hamburg - 9. 4. 1953 Los Angeles) Kód: 229

- nemecký filozof a logik, predstaviteľ logického pozitivizmu. 1938 rozlíšil súvislosť zdôvodnenia a súvislosť objavu.

H. Reichenbach si získal meno tým, že hľadal nové cesty skúmania základov vedy a usiloval sa nanovo a čisto vedecko-logickým spôsobom sformulovať kánon celého vedenia a poznania vo filozofii. Za hlavnú úlohu filozofie pokladal filozoficky exaktne pochopiť tie problémy, ktoré sa vyskytujú v špeciálnych vedách, a to pomocou prisne formalizovaného jazyka ( L574;24).

------------------
Reichenbach, H.>