FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Regulácia (kybernetika)


regulácia ( kybernetika)

- udržiavanie určených veličín systému riadenia na vopred predpisaných, najcastejšie konštantných hodnotách, pričom sa v priebehu regulácie zisťujú skutočné hodnoty tychto veličín a porovnávajú sa s predpisanými hodnotami. Podla zistených odchýlok sa do procesu zasahuje tak, aby sa vzniknuté odchýlky odstránili, alebo aspoň minimalizovali ( L715;603).