FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Regresia (psychológia)


regresia ( psychológia)

- ústup osobnosti do nižších vývojových štádií, kedy ešte na človeka nepôsobilo toľko ťaživých situácií ( L620;144). Regresia je nižšia forma integrácie správania, nie však v zmysle predchádzajúcich štádií vývoja osobnosti. Jej mechanizmus totiž nechápeme ako fylogenetický návrat k starším vývojovým formám správania. Napr. pri veľkom napätí sa môžeme stať hypermobilný, ba až zúriví ako malé dieťa ( L605;164). Regresia je návrat na predchádzajúcu etapu vývoja, napr. lezenie po štyroch pri hneve u dieťaťa, ktoré dokáže chodiť, plač u dospelého (173) a i. ( L571;178).