FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Regino z prümu


Regino z Prümu (asi 840 - 915)

- východofranský kronikár, opát kláštora v Pr?me a neskôr sv. Martina v Trevíre. Autor známej svetovej kroniky, ktorá zahrnuje udalosti od Kristovho narodenia do roku 906.

Reginova kronika obsahuje rad údajov o Veľkomoravskej ríši a českom štáte.