FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Reformizmus


reformizmus

- politický smer v robotníckom hnutí, ktorý odmieta nevyhnutnosť triedneho boja, socialistickej revolucie, hlása spoluprácu tried a tvrdí, že pomocou reforiem možno zmeniť kapitalizmus na spoločnosť všeobecného blahobytu. Vznikol v poslednej štvrtine 19. stor. Reformizmus bol úzko spätý s revizionizmom.