FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Reforma v cluny


reforma v Cluny

- úsilie o posilnenie autority cirkvi v duchovnom a kultúrnom živote započaté Odonom z kláštora v Cluny v 10. stor. Reforma silne ovplyvnila nielen kláštorný život, ale aj formovanie sa feudálneho duchovného a kultúrneho života vo Francúzsku, Anglicku a Španielsku.

V oblasti vyučovania a vedy bol pre Cluny charakteristický cirkevný doktrínový konzervativizmus a prísne dodržiavaná ortodoxia názorov. Cluny vo Francúzsku uskutočnilo široký a dôsledný obrat smerom k dielam cirkevných otcov, od starovekých autorov prebralo nanajvýš formu literárneho výrazu napríklad v cirkevných hymnách. Bolo to prehĺbenie stanoviska školy v Auxerre a súčasne, hoci snáď ešte nie dosť jasne formulovaná reakcia na racionalizmus Alcuinovej školy a najmä na Eriugenu.