FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Reflexia (letz, j.)


reflexia ( Letz, J.)

"Reflexia vedomia je jeho návrat k sebe samému, k predchodnému stavu, keď v ňom ešte nebolo dištinkcie medzi subjektovým a objektovým pólom. Slovom, je to návrat vedomia k jeho vlastným princípom, ktoré ho konštituujú a vysvetľujú. No takýto jeho uvedomený a slobodný návrat k východiskám jeho utvárania nie je možný bez toho, aby sa vedomie nedostalo do opozície k sebe samému, t. j. bez toho, aby z vedomia v jeho subjektovo-objektovej podvojnosti neemergoval oproti sa nachodiaci reflektujúci subjekt vedomia, ktorý svojou aktivitou smeruje "nadol" k základu samotného utvárania vedomia. Reflexiu vedomia môžeme objasniť aj pomocou metafory svetla a tmy.Vedomie na svojom povrchu je jasné, presvetlené; smerom Żnadol , k svojmu základu čoraz väčšmi temnie, až pri základe jeho utvorenia je temnota. Reflektovať značí skoncentrovať na povrchu silné svetlo aktívneho nového uvedomenia a pomocou neho presvetliť vedomieaj pri jeho základe a vyniesť na povrch uvedomenia nové, doteraz skryté prvky jeho podstaty." ( L176;115)