FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Reflexia kategoriologická


reflexia kategoriologická

- odhaµovanie a výskum kategórií intervenujúcich v prístupoch človeka k svetu a k sebe samému.