FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Reflexia filozofie


reflexia filozofie = reflexia o filozofii Ř reflexia filozofická

- filozofické i mimofilozofické uvažovanie o filozofii; predmetom reflexie filozofie (reflexie o filozofii) je filozofia. Od reflexie filozofie treba odlišovať filozofickú reflexiu, ktorej predmetom môže byť aj to, čo je mimo filozofie.