FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Redukcia eidetická


redukcia eidetická

- u Husserla: operácia zameraná na čistú podstatu objektov pri vylúčení empirických prvkov daného: v myšlienke sa obmieňajú rôzne vlastnosti predmetu (napr. stola) a pýta sa: "Je to ešte stôl?" K tomu sa pripája epoché ako uzátvorkovanie každého súdu o objektoch ( L719;251).