FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Redakcia


redakcia (lat.)

- plánovanie, výber a príprava materiálu rukopisov a predlôh určených na zverejnenie, a to po obsahovej, jazykovej, štylistickej, technickej atď. stránke; úprava, podoba, variant, verzia textu; kolektív redaktorov a pomocných pracovníkov; pracovisko redaktorov a ich spolupracovníkov.