FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Reciprocita


reciprocita = vzájomnos»

- vzájomné vz»ahy, styky, obyčajne priateµské, obojstrannos» ( L211;342).