FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Recipient


recipient (lat.)

- prijímateµ (jazykového prejavu, komunikátu, umeleckého diela atď.).