FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Realizmus intuitívny


realizmus intuitivny

- variant moderného mysticizmu založený N. O. Losským: svet sa svojou zložitosťou vymyká vede, stojí nad ním Boh, ktorý ho stvoril, je preniknutý duchovnosťou, duševnosťou a životnou aktivitou, a toto všetko je alebo môže byť dané v skúsenosti (16) (Losského univerzálny empirizmus): všetko, čo existuje reálne alebo ideálne môže byť predmetom skúsenosti a môže byť poznané v skúsenosti