FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Reakcia psychická


reakcia psychická

- zmena správania ako odpoveď, odozva organizmu na vonkajší alebo vnútorný podnet; závisí od konkrétneho podnetu, predchádzajúcej skúsenosti, súčasného stavu (vrátane zameranosti a aktuálnej motivácie) ( L571;175).