FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rawls, j.


Rawls, John (1921 Baltimore - ) Kód: 243

- americký sociálny filozof, filozof politiky, filozof morálky a filozof kultúry. Sústreďuje sa na normatívnu praktickú filozofiu a rozpracúvanie teórie spravodlivosti (cf L1073), ktorú koncipoval ako alternatívu k utilitarizmu. V protiklade k utilitarizmu Rawls zastáva prednosť spravodlivosti pred (utilitaristickým) dobrom, t. zn. pred perspektivou konsekvencionalistickej sumy úžitku. Najvyššiu normatívnu kvalitu preto majú deontologické zásady spravodlivosti, ktoré Rawls vykazuje pomocou fiktívneho prvotného stavu. Tieto zásady charakterizujú spravodlivosť ako fairness (slušnosť, čestnosť, poctivosť, spravodlivosť) ( L979;242).

Pozri: Rawls, J. - podrobnejšie.

------------
Rawls, J.>