FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ramus, p.


Ramus, Petrus (de la Ramée, Pierre (1515 Cuts - 24. 8. 1572 Paríž)

- francúzsky filozof a humanista, profesor rétoriky na College de France. Zavraždený počas Bartolomejskej noci. Ostro odmietal aristotelovsko- -scholastickú filozofiu, čím vyvoval búrku odporu na Sorbonne. Proti autorite kládol rozum ako kritérium pravdy. Predchodca Descartovho racionalizmu.

Autor humanistických gramatík (gréčtiny, latinčiny, francúzštiny), navrhol fonetickú reformu pravopisu.