FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ram


RAM

- Random Access Memory - pamäť s ľubovoľným pristupom, pamäť s priamym prístupom a konštantnou prístupovou dobou pre všetky pamäťové miesta bez ohľadu na predchádzajúcu adresáciu, s možnosťou zápisu a čítania. Pri RAM je adresovateľná každá pamäťová bunka a jej obsah možno ľuvoľne meniť. Používa sa na ukladanie údajov i počítačových programov.

RAM sa realizuje z polovodičov, pri výpadku prúdu sa jej obsah stráca. Preto sa počítače môžu vybaviť obvodmi, ktoré pri výpadku prúdu napájajú RAM z akumulátorov alebo batérií, aby sa jej obsah zachoval.