FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Rádiofyzika


rádiofyzika

- oblas» fyziky, ktorá skúma fyzikálne základy rádiotechniky a s ňou
súvisiacich technických odborov. Kµúčovým problémom rádiofyziky sú javy
spojené s elektromagnetickými vlnami a kmitmi, ako sú spôsoby generovania
elektromagnetických kmitov, ich detekcia, premena, transport, ąirenie v
blízkom priestore Zeme, v kozmickom priestore a v rôznych fyzikálnych
prostrediach.