FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Radikál


radikál

- zástanca radikalizmu; v matematike: znak odmocňovania; v semitistike: skupina spoluhlások v semitských jazykoch, ktorá je nositeľom významu slova.

V chémii: skupina atómov, ktoré netvoria celé zlúčeniny, ale sú ich súčasťou; atómová skupina.