FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Radián


radián (lat.)

- doplnková jednotka rovinného uhla v oblúkovej miere v sústave SI, t. j. uhol, ktorého pomer dĺľky prísluąného oblúka opisaného z vrcholu uhla k polomeru oblúka sa rovná 1; značka rad ( L163;734).