FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rádhakrišnan, s.


Rádhakrišnan, Sarvapalli, sir (1888 - 1975)

- najvýznamnejší novoveký indický filozof spájajúci prvky západnej filozofie s novovedantizmom.