FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rada európy


Rada Európy

- Council of Europe - medzinárodná organizácia európskych štátov založená 1949 v Londýne so sídlom v Štrasburgu.

Základné princípy:

- dodržiavanie princípu pluralitnej demokracie
- dodržiavanie princípu právneho štátu
- dodržiavanie ľudských práv a slobôd
- dodržiavanie práv národnostných menšín v členských štátoch

Rozvíja činnosť v oblasti sociálnych vecí, vzdelávania, kultúry, športu, mládeže, zdravotnictva, oznamovacích prostriedkov, ochrany životného prostredia, samosprávy miest a obcí.

Výsledky činnosti sa premietajú do medzinárodných dohôd, k najvýznam- nejším patrí Európaksa konvencia o ochrane základných ľudských práv a slobôd (jej podpísanie je podmienkou vstupu do Rady Európy), Európska sociálna charta a ďalšie.

Rozhodovaciu právomoc má Výbor ministrov, ktorý tvoria ministri zahraničných vecí členských krajín, diskusným fórom k aktuálnym medzinárodným problémom je Parlamentné zhromaždenie skladajúce sa z poslancov národných parlamentov členských krajín ( L715;593).