FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rád žobravý


rád žobravý

- mendikanti - náboženský rád rôznej rehole, ktorý pôvodne nesmel mať nijaký majetok a jeho členovia žili z fundácií a milodarov. Žobravé rády vznikali od zač. 13. stor. v prostredí miest najmä s poslaním kazateľským (predikanti), pastoračným, učiteľským a kvôli sústavnému štúdiu teológie a filozofie.

Do stredovekej fázy svojim založením spadajú:

dominikáni,
minoriti,
kartuziáni,
obutí augustiniáni,
karmelitáni,
serviti,
pavláni,
pavlíni.

V druhej fáze vznikli z reforiem a vetvení rádov v priebehu 16. stor. františkáni,
františkáni-hyberni,
kapucíni,
bosí augustiáni,
karmelitáni,
trinitári,
milosrdní bratia.

Od Tridentského koncilu sa úplná chudoba vzťahovala na františkánov a kapucínov ( L524;237).