FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Rad (sled, ...)


rad (sled, ...)

- viac entít usporiadaných vedľa seba alebo za sebou v jednej línii; poradie, v ktorom entity za sebou nasledujú ( L209;681).