FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Racionálny


racionálny (lat.)

- prináležiaci k podstate rozumu, súci v zhode s ním; postupujúci operáciami vychádzajúcimi iba z rozumu, nezávisle od skúsenosti, napr. matematioka ako racionálna veda (cf L719;249).