FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Racionalizmus kritický (hartl, p.)


racionalizmus kritický (Hratl, P.)

- názor K. R. Poppera, že neexistuje absolútne poznanie; veda len odhaľuje stále nové a pravdivejšie poznanie; empirické zistenia, hypotézy a teórie možno iba vyvracať, jednotlivé výroky len potvrdiť, ale nie vyvrátiť, všeobecné tvrdenia nemožno potvrdzovať, možno ich však vyvrátiť jediným protichodným zistením ( L571;175).