FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Racionalizmus absolútny


racionalizmus absolútny

- učenie, podľa ktorého poznanie princípov je apriórne, pričom sa prakticky neponecháva miesto skúsenosti. Zástancami absolútneho racionalizmus sú napr. Platon, Descartes, ... ( L719;249).