FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Quintilianus, m. f.


Quintilianus, Marcus Fabius (okolo 35 - okolo 100) Kód: 111

- učiteµ rečníctva v Ríme. Vypracoval systematický základ rétoriky (Institutio oratoria).