FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Quine, w. van o. - biobibliografia


Quine, W. Van O.

1908
- 25. júna sa narodil v Akrone v štáte Ohio v USA

1926
- prijatý na vysokoškolske štúdium na Oberlin Colledge; za hlavný odbor si volí matematiku

1930
- jeseň
- nastupuje ako doktorand na oddelenie filozofie harvardskej univerzity v Cambridgi v Bostone: venuje sa predovšetkým matematickej logike, ale čím ďalej, tým viac inklinuje k problémom čisto filozofickým

1932
- obhajoba doktorskej dizertácie 'Logic of Sequences: Generalization of Principia Mathematica (Logika sekvencií: zovšeobecnenie Principia Mathematica)'
- koncom roka navštívil Prahu

1933
- opätovne v Prahe, kde sa prvý raz stretáva s R. Carnapom, ktorý bol v tej dobe profesorom pražskej nemeckej univerzity a najvýznamnejším predstaviteľom logického pozitivizmu alebo logického empirizmu. Carnap bol odvtedy pre Quine najväčší vzor a učiteľ, i keď sa Quine postupne v mnohom s Carnapom rozišiel

1940
- vychádza Quinova prvá významná kniha 'Mathematical Logic', v ktorej je podstatný filozofický kontext

1941
- sa Quine stáva pomocným profesorom (assistent professor) na Harvdardskej univerzite

1942-1945
- skužba v armáde

1948
- menovaný za riadneho profesora Harvardskej univerzity
- uverejňuje slávny článok 'On What There is (O tom, čo je)'

1950
- Quine začína pracovať na svojom hlavnom diele 'Word and Object (Slovo a predmet)'

1953
- vychádza prelomový článok 'Two Dogmas of Empiricism (Dve dogmy empirizmu)'

60. roky
- Quine zaujíma postavenie popredného svetového filozofa

1960
- výchadza súbor esejí 'Ways of Paradox (Cesty paradoxu)'

1969
- vychádza súbor esejí 'Ontological Relativity and Other Essays (Ontologická relativita a iné eseje)'

1973
- vychádza kniha 'Roots of Reference (Korene referencie)'

1979
- odchádza do dôchodku

1990
- vychádza kniha 'Pursuit of Truth (Hľadanie pravdy) (cf L1022)