FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pytagoras


Pytagoras zo Samu (2. pol. 6. stor. pr. n. l. - zač. 5. stor. pr. n. l.) (asi 580-500 pr. n. l.)
Kód: 201

- starogrécky filozof, náboženskomorálny reformátor, matematik, astronóm, akustik. V juhotalianskom meste Krotón založil vlastnú školu, ktorá bola zároveň aj náboženským spolkom. Podstatou všetkého je podľa Pytagora číslo. Číslo je princíp, ktorý dáva veciam určitosť, jasnosť, poznateľnosť. Čísla sú aj symbolom etickych hodnôt a vzťahu medzi ľuďmi.

Pytagprsa pochádzal z ostrova Samos. Emigroval odtiaľ údajne na znak protestu proti Polykarpovej tyranii. Precestoval Egypt aj Perziu a zoznámil sa s náboženstvom tamojších národov i s výzledkami ich vedeckého skúmania a pozorovania.

V spolku, ktorý Pytagoras založil, ho považovali za veľkú autoritu a výrok ' Pytagoras to povedal' sa vraj používal ako argument pri uplatňovaní nejakého názoru ( L24;61).

------------
Pytagoras>