FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Publicistika


publicistika

- novinárska prípadne spisovateµská činnos» informujúca verejnos» o aktuálnych otázkach a komentujúca ich v novinách , rozhlase a televízii ( L715; 588).

---------------
publicistika>