FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Protoevanjelium


protoevanjelium

- úryvok z knihy Genezis, kde sa hovorí o tom, že Boh človeka po páde neopustil, ale naopak, volá ho a tajomným spôsobom mu ohlasuje, že zlo sa premôže a človek bude zo svojho pádu pozdvihnutý. Protoevanjelium je prvá zvesť o Mešiášovi vykupiteľovi, o boji medzi hadom a ženou a o konečnom víťazstve jej potomka.

Kresťanská tradícia vidí v tomto úryvku zvesť o novom Adamovi, ktorý svojou poslušnosťou až k smrti na kríži viac než dostatočne odčinil Adamovu neposlušnosť ( L1250;113).