FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prostredie geografické


prostredie geografické

- súhrn predmetov a javov živej a neživej prirody ( zemská kôra, najnižšia časť atmosféry, hydrosféra. pôdny povrch, rastlinný a živočíšny svet) , ktoré sa v danom historickom období zúčastňujú na utváraní spoločenského života a tvoria nevuhnutnú podmienku existencie a vývoja každej spoločnosti ( L53;162).

-------------------------
prostredie geografické>