FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prostitúcia (katolicizmus)


prostitúcia ( katolicizmus)

- uráža dôstojnosť osoby, ktorá sa predáva, pretože sa znižuje na pohlavnú rozkoš, pre ktorú je využívaná. Ten, kto platí, ťažko hreší proti sebe samému: porušuje čistotu, ku ktorej ho zaväzuje krst, poškvrňuje svoje telo, chrám Ducha svätého. Prostitucia je metla spoločnosti. Bežne postihuje ženy, ale aj mužov, deti alebo dospievajúcu mládež (v týchto dvoch posledných prípadoch je hriech zároveň pohoršením). Oddať sa prostitúcii je vždy hriešne, ovšem zodpovednosť za vinu môže byť zmenšená biedou, vydieraním alebo spoločenským tlakom ( L1250;573).