FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prognóza globálna


prognóza globálna

- výpoveď o vývoji svetovych problémov, ktorych riešenie sa neobíde bez jednotného úsilia väčšiny krajín. Vzhľadom na vysokú agregovanosť ukazateľov vývoja globálnych problémov sa ich prognózy opierajú predovšetkým o matematické, simulačné modely (modely globálne); dalej sa v rozmanitých voľnejšie poňatých globálnych štúdiách využívajú metódy scenárov, metódy extrapolačne a metódy expertízne. Globálne prognózy, či už vo frome globálnych modelov či globálnych štúdií, sú ako podklad strategických rozhodovaní v ekonomike, vedeckotechnickom rozvoji, v sociálne kulturnej a v ďalších oblastiach štátnej politiky v popredí vlád mnohých krajín ( L516;127).

--------------------
prognóza globálna>